رویه های ارسال سفارش

بعد از ثبت سفارش از طرف شما محصولاتی که نیاز به تهیه و پخت نداشته باشند در اسرع وقت برای ارسال به ادرس شما بسته بندی شده و ارسال میشوند.ولی محصولاتی مانند کلمپه و کماچ بعد سفارش شما تهیه و پخت میشود تا به صورت تازه به دست شما برسند.

تمامی محصولات با پست ارسال میشوند برای شهترستان ها ۳-۴ روز زمان لازم دارد تا به دست شما برسند ولی در کرمان با پیک در همان روز به دست شما میرسد.

توجه هزینه ارسال محصول به شهرستان ها بر عهده خریدار میباشد